1. Părţi şi definiţii:

Părţile sunt:

 • ÎI Sabo O. Lucian denumit în continuare "Dezvoltator" şi
 • Utilizator, persoana care achiziţionează Licenţa pentru Aplicaţia Taxe Judiciare de Timbru

Definiţii:

 • Aplicaţia Taxe Judiciare de Timbru, denumită în continuare "Aplicaţia" – toate fişierele şi imaginile conţinute sau generate de Taxe Judiciare de Timbru şi datele adiacente.
 • Licenţa de activare a Aplicaţiei, denumită în continuare "Licenţa" – dreptul de a folosi Aplicaţia, materializat printr-un şir de caractere ce se introduce în Aplicaţie pentru activarea acesteia.
 • Fraudă – orice tentativă de a decompila, de a modifica structura, de a dezasambla Aplicaţia într-o formă perceptibilă sau de a introduce Licenţa pe un alt dispozitiv decât cel pentru care a fost achiziţionată aceasta.
 • Dispozitiv – telefon mobil, tabletă sau orice alt aparat pe care este instalat sistemul de operare Android.

2. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare:

Prin descărcarea şi instalarea Aplicaţiei acceptaţi şi sunteţi de acord să vă supuneti acestor Termeni şi Condiţii de utilizare. Dezvoltatorul poate să modifice aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare oricând. Prin continuarea folosirii Aplicaţiei, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni şi Condiţii de utilizare, sunteţi de acord să vă supuneţi acelor schimbări. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale aceste Aplicaţii, vă rugăm să nu utilizaţi această Aplicaţie.

3. Proprietatea Conţinutului:

Această Aplicaţie este protejată prin dreptul de autor. Toate fişierele şi imaginile conţinute sau generate de Aplicaţie şi datele adiacente sunt considerate ca fiind sub licenţa Dezvoltatorului, exclusiv pentru uz personal şi non-comercial. Dezvoltatorul nu transferă nici titlul şi nici drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicaţiei. Dezvoltatorul deţine titlul deplin şi complet asupra Aplicaţiei precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din aceastea. Nu aveţi permisiunea să comercializaţi, redistribuiţi sau reproduce Aplicaţia, nici să o decompilaţi, să îi modificaţi structura, să dezasamblaţi Aplicaţia într-o formă perceptibilă. Toate mărcile şi logourile sunt deţinute de Dezvoltator sau deţinătorii licenţei şi nu aveţi permisiunea să le copiati sau utilizaţi în nici un mod.

4. Preţul:

Aplicaţia este gratuită, preţul Licenţei pentru activarea Aplicaţiei este de 35 lei. Cu toate acestea, atunci când introduceţi licenţa este posibil să plătiţi costurile impuse de operatorul dvs. de wireless sau date, fiind necesară o conexiune la internet pentru introducerea acesteia sau pentru descărcarea Aplicaţiei din Google Play. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dvs.

Dezvoltatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând preţul Licenţei.

5. Licenţa de activare a Aplicaţiei:

Licenţa se acordă pentru un singur dispozitiv, pentru care se activează fără limitări ale perioadei de utilizare.

Dezvoltatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând durata de utilizare a Licenţei.

6. Utilizarea Aplicaţiei:

Dezvoltatorul acordă permisiunea de a utiliza Aplicaţia în următoarele Condiţii:

 • Nu aveţi permisiunea să închiriaţi, să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi, să transmiteţi, să expuneti, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţti, să acordati o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Aplicaţia în alt mod, fără acordul în scris al Dezvoltatorului;
 • Este interzis să utilizaţi Aplicaţia în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

7. Blocare/dezactivare acces:

Dezvoltatorul are dreptul să blocheze accesul Utilizatorului la Aplicaţie atunci când acesta are suspiciuni întemeiate că licenţa de acces în Aplicaţie a Utilizatorului este utilizată de persoane neautorizate şi/sau într-un mod fraudulos.

8. Obligaţiile şi Drepturile Utilizatorului:

Utilizatorul are următoarele obligaţii:

 • Să achite preţul Licenţei de utilizare a Aplicaţiei.
 • Să nu introducă Licenţa de utilizare a Aplicaţiei pe un alt dispozitiv decât cel pentru care a fost cumpărată. Orice tentativă de introducere a Licenţei pe un alt dispozitiv decât cel pentru care a fost achiziţionată se consideră Fraudă şi va duce la suspendarea Licenţei de utilizare a Aplicaţiei.
 • Să nu dezvăluie terţelor persoane codul de activare pentru a evita tentativele de fraudă.
 • Să verifice periodic (minim o dată pe lună) dacă sunt actualizări ale Aplicaţiei sau ale Termenilor şi Condiţiilor. Aplicaţiile instalate din Google Play se pot actualiza automat atunci când dispozitivul este conectat la internet. Verificaţi setările dispozitivului dvs. pentru a afla dacă permite actualizări automate!
 • Să verifice dacă au apărut modificări în baza legală (OUG nr. 80/2013).

Utilizatorul are următoarele drepturi:

 • Să primească Licenţa de utilizare a Aplicaţiei în maxim 48 de ore de la confirmarea plăţii.
 • Beneficiază de actualizări gratuite ale Aplicaţiei. Actualizările vor fi puse la dispoziţie fie prin intermediul Google Play, fie prin intermediul site-ului www.taxejudiciare.info într-un loc vizibil.
 • În situaţia în care Utilizatorul îşi schimbă/pierde/i se distruge dispozitivul pentru care a fost cumpărată licenţa, acesta beneficiază de maxim 2 transferuri de Licenţă pe noul dispozitiv. Licenţa va fi valabilă pe noul dispozitiv şi se va anula pentru dispozitivul vechi.

9. Obligaţiile şi Drepturile Dezvoltatorului:

Dezvoltatorul are următoarele obligaţii:

 • Să transmită Utilizatorului Licenţa de utilizare a Aplicaţiei în termen de maxim 48 de ore de la confirmarea plăţii.
 • Să transfere Licenţa de maxim 2 ori la cererea Utilizatorului în situaţia în care Utilizatorul îşi schimbă/pierde/i se distruge dispozitivul pentru care a fost cumpărată Licenţa.

Dezvoltatorul are următoarele drepturi:

 • Să suspende pe loc şi fără notificare dreptul Utilizatorului de a Licenţa de funcţionare a Aplicaţiei în cazul suspiciunilor de Fraudă.
 • Să retragă de pe piaţă oricând şi fără notificare Aplicaţia.
 • Să modifice preţul Licenţei de funcţionare a Aplicaţiei. Modificarea preţului Licenţei nu va afecta Licenţele active.
 • Să modifice modul de acordare a Licenţei, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului, transformând Licenţa într-una anuală. Această modificare afectează şi Licenţele active.

10. Lipsa garanţiilor:

Dezvoltatorul furnizează Aplicaţia Taxe Judiciare de Timbru ca atare şi fără nicio garanţie sau condiţie expresă, implicată sau statutară. Dezvoltatorul nu este responsabil pentru nicio eroare sau omisiune aparute la Aplicaţie; orice defecţiuni, întârzieri sau întreruperi apărute la Aplicaţie; orice pierderi sau defecţiuni ce reies din folosirea Aplicaţiei, inclusiv, dar fără a se limita la, orice defectare a telefonului dvs. mobil; orice maniera de a folosi Aplicaţia a utilizatorilor. Ne rezervăm dreptul de a furniza Aplicaţia la discreţia noastră.

11. Disclaimer:

Această aplicaţie are rol informativ, iar algoritmul de calcul este extras din OUG nr. 80/2013. Valoarea exactă şi obligatorie a taxelor este cea stabilită de completul de judecată.